Behmerd - بهمرد

نوشته ها

آخرین نوشته های فرستاده شده.

from هیرون

معنای واژه بهمرد

بهمرد نام گردنه ای کوهستانی در شهرستان دشتستان(۱) استان بوشهر است. واژه #بهمرد از دو بخش بِه و مَرد که در گویش دشتستانی مِرد ادا می شود، ساخته شده است. این واژه به شکل بِهْمِرد ادا می شود و معنای آن، بهترین مرد است. بهمرد در گذشته تنها مسیر ارتباطی بین یکی از بخش های کوهستانی دشتستان(بوشکان) با سایر نقاط آن بوده که مسیری بسیار دشوارگذار(۲) بوده است. حتی هم اکنون نیز، گردنه بهمرد مسیری پر پیچ و خم وخطرناک است.این مکان گذشته از اهمیتی که درگذشته بخاطر شرایط گفته شده داشته است؛ دارای اثری تاریخی و باستانی است به نام کوه قلعه. این مکان تاریخی، بقایای دژی باستانی بر بلندای قله کوه است که دارای ویژگی های بی نظیری بوده و بیان آن در این نوشته نمی گنجد. کوه قلعه دارای داستان فولکلور زیبایی نیز می باشد که آینده آن را برایتان خواهم نوشت.

نمایی دور از کوه قلعه

علاقه من به این نام

کوه همیشه در نظر من، نماد آزادی و ایستادگی بوده است. هرگاه از سختی های روزگار آزرده می شوم با خیره شدن به قله کوه های دور دست، حس رهایی را درخود زنده کرده و تحمل شرایط سخت برایم آسان تر می شود. بهمرد گذشته از ویژگی بیان شده اش برای من، یادآور خاطرات خوب فراوانی برایم است. نمادی از کودکی و خواستگاهم است...


۱. شهرستان #دشتستان یکی از شهرستانهای استان #بوشهر و مرکز آن شهر #برازجان است.
۲. لغت نامه دهخدا – صعب العبور. دشوارگذار. دش گذار.

 
Read more...