برچسب: Fifty idioms you must know

پنجاه اصطلاح انگلیسی که باید بدانید – Fifty Idioms You Must Know

این برنامه شامل ۵۰ ضرب المثل، اصطلاح و فعل ترکیبی انگلیسی است.

Read More »