بجای لینوکس بگویید گنو/لینوکس

2020-02-03 0

Say GNU/Linux instead of Linux تقریبا بین تمام کاربران مبتدی و افرادی که با سیستم عامل گنو/لینوکس آشنایی ندارند، استفاده از نام لینوکس برای اشاره […]