برچسب: گاهشمار ایرانی

کتابخانه تقویم پارسی برای جاوا – Persian Calendar library for Java

این کتابخانه جهت استفاده در پروژه های جاوا و اندروید می باشد و در قالب یک فایل کتابخانه ای جاوا (.jar) به پروژه اضافه می شود.

Read More »

گاهشمار پارسی – Persian Calendar

این برنامه یک گاهشمار کامل پارسی است.

Read More »