پرسه در گذشته – پست دوم

۱۳۹۷-۰۹-۲۳ 0

View this post on Instagram . خیلیا میگن نباید تو گذشته زندگی کرد و باید به آینده نگاه کرد. خیلی ها هم میگن گذشته دیگه […]