پرسه در گذشته – پست سوم

۱۳۹۷-۰۹-۲۳ 0

View this post on Instagram . تصویری که می بینید، مربوط به حیاط خونه روستایی خاله من است. هر دو تصویر از یک زاویه گرفته […]