پرسه در گذشته – پست دوم

۱۳۹۷-۰۹-۲۳ 0

View this post on Instagram . خیلیا میگن نباید تو گذشته زندگی کرد و باید به آینده نگاه کرد. خیلی ها هم میگن گذشته دیگه […]

پرسه در گذشته – پست اول

۱۳۹۷-۰۹-۲۳ 0

View this post on Instagram . بعضی از اشیاء واقعاً خاص هستند. خاص بودنشون هم در اینه که مثل سایر اشیاء یه جسم بی جان […]