Home » کارهای من

کنترل وزن – Weight Control

این پروژه که یک برنامه اندرویدی است، درواقع ادامه کار بر روی پروژه BMI Calculator می باشد.

Read More »

کتابخانه تقویم پارسی برای جاوا – Persian Calendar library for Java

این کتابخانه جهت استفاده در پروژه های جاوا و اندروید می باشد و در قالب یک فایل کتابخانه ای جاوا (.jar) به پروژه اضافه می شود.

Read More »

گاهشمار پارسی – Persian Calendar

این برنامه یک گاهشمار کامل پارسی است.

Read More »

پنجاه اصطلاح انگلیسی که باید بدانید – Fifty Idioms You Must Know

این برنامه شامل ۵۰ ضرب المثل، اصطلاح و فعل ترکیبی انگلیسی است.

Read More »

حسابگر شاخص توده بدنی – BMI Calculator

این برنامه ابزاری ساده جهت محاسبه شاخص توده بدنی می باشد.

Read More »