درباره یImTO1
I'm a GNU/LINUX lover & UNIX philosophy advocate.

کنترل وزن – Weight Control

۱۳۹۶-۱۲-۰۴ 2

این پروژه که یک برنامه اندرویدی است، درواقع ادامه کار بر روی پروژه BMI Calculator می باشد.