ماه: شهریور ۱۳۹۶

کتابخانه تقویم پارسی برای جاوا – Persian Calendar library for Java

این کتابخانه جهت استفاده در پروژه های جاوا و اندروید می باشد و در قالب یک فایل کتابخانه ای جاوا (.jar) به پروژه اضافه می شود.

Read More »

تغییر خروجی تصویر در آرمبین – Armbian GNU/LINUX VGA output mode

در این پست چگونگی تغییر خروجی تصویر کوبی تراک(کوبی بورد ۳) در گنو-لینوکس Armbian Ubuntu 16.04 با کرنل قدیمی(Legacy) آموزش داده خواهد شد.

Read More »