ماه: اردیبهشت ۱۳۹۵

پنجاه اصطلاح انگلیسی که باید بدانید – Fifty Idioms You Must Know

این برنامه شامل ۵۰ ضرب المثل، اصطلاح و فعل ترکیبی انگلیسی است.

Read More »

حسابگر شاخص توده بدنی – BMI Calculator

این برنامه ابزاری ساده جهت محاسبه شاخص توده بدنی می باشد.

Read More »